Xe tải nhẹ

Trọng tải: 3000 kg

Kích thước thùng: 4400 x 1880 x 480 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 2700 kg

Kích thước thùng: 4400 x 1880 x 1770mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 2700 kg

Kích thước thùng: 4400 x 1880 x 1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 2490 kg

Kích thước thùng: 3620 x 1880 x 425mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 280 kg

Kích thước thùng: 3620 x 1880 x 1500/1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 2250 kg

Kích thước thùng: 3620 x 1880 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 1990 kg

Kích thước thùng: 4400 x 1920 x 1770 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 2250 kg

Kích thước thùng: 4400 x 1920 x 1770 mm

Bảo hành:

Xe tải trung

Trọng tải: 6050 kg

Kích thước thùng: 6100 x 2090 x 550/— mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 5650 kg

Kích thước thùng: 6150 x 2135 x 2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 5700 kg

Kích thước thùng: NC, Euro 4 Blue Power Kích thước thùng: 6150 x 2135 x 735/2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 4990 kg

Kích thước thùng: 6200 x 2100 x 2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 4995 kg

Kích thước thùng: 5700 x 2135 x 735/2050 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 4200 kg

Kích thước thùng: 5150 x 2050 x 480/— mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 3490 kg

Kích thước thùng: 5150 x 2135 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 3495 kg

Kích thước thùng: 5150 x 2135 x735/2135 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe tải nặng

Trọng tải: 14600 kg

Kích thước thùng: 9400 x 2350 x 2320 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 14900 kg

Kích thước thùng: 9450 x 2350 x 730/2150 mm

Bảo hành:

Trọng tải: 8300 kg

Kích thước thùng: 7900 x 2360 x 630 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 7950 kg

Kích thước thùng: 8170 x 2350 x 2300 mm

Bảo hành:

Trọng tải: 8700 kg

Kích thước thùng: 7250 x 2350 x 735/2150 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 6750 kg

Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 535 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 4950 kg

Kích thước thùng: 6600 x 2220 x 2180 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 6500 kg

Kích thước thùng: 6750 x 2350 x 735/2060 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Xe tải đông lạnh

Trọng tải: 13100 kg

Kích thước thùng: 9100 x 2320 x 2310 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 7100 kg

Kích thước thùng: g: 8200 x 2340 x 2300 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 6000 kg

Kích thước thùng: 6600 x 2300 x 2060 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 5100 kg

Kích thước thùng: 6100 x 2030 x 2020 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 3450 kg

Kích thước thùng: 5070 x 2050 x 1900 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

Trọng tải: 1900 kg

Kích thước thùng: 4280 x 1750 x 1850 mm

Bảo hành: 36 tháng hoặc 100.000km

ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI

Dành tặng 10 khách hàng đầu tiên của tháng